Υπηρεσίες

Η εταιρεία L & K LOUKA REFRIGERATION LTD παρέχει τις υπηρεσίες της σε παγκύπρια βάση. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν πωλήσεις , εγκαταστάσεις και συντήρηση βιομηχανικών ψυγείων, ψυκτικών μηχανών και κεντρικών μονάδων ψύξης. Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

Η εταιρεία μας διαθέτει το προσωπικό και την τεχνοχνωσία να παρέχει τις υπηρεσίες της για :

  • Υπεραγορές
  • Αρτοποιεία
  • Ζαχαροπλαστεία
  • Αποθήκες τροφίμων
  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Παρασκευαστήρια και συσκευαστήρια τροφίμων
  • Χώρους μαζικής εστίασης
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Κρεοπωλεία