Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρεία L & K LOUKA REFRIGERATION LTD. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών της ιστοσελίδας μας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Εισηγούμαστε όπως διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων («η Πολιτική») προσεκτικά, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για τους σκοπούς του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, η εταιρεία L & K LOUKA REFRIGERATION LTD θεωρείται ως ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» (δηλαδή η εταιρεία που είναι υπεύθυνη και ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων).

Τα προσωπικά δεδομένα σας που μπορεί να συλλέξουμε

Η εταιρεία μας λαμβάνει προσωπικά σας δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση,ηλεκτρονική διεύθυνση, κτλ) οποτεδήποτε συμπληρώνετε κάποιο ηλεκτρονικό έντυπο.

Δύναται να παρακολουθούμε τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει το πόσες φορές επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, τις συγκεκριμένες σελίδες που επισκέπτεστε, τα δεδομένα κίνησης, τα δεδομένα θέσης και το αρχικό όνομα τομέα (domain name) του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου ενός χρήστη. Τέτοιες πληροφορίες μας βοηθούν να δημιουργήσουμε τα προφίλ των χρηστών μας. Μερικά από αυτά τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται ή θα είναι στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας.

«Χρήση των cookies»)

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα<

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς πουπεριγράφονται στην προκήρυξη της προστασίας των δεδομένων που σας δίνεται κατά τη λήψη των δεδομένων σας.

Οι σκοποί αυτοί περιλαμβάνουν:

·την παροχή βοήθειας για την αναγνώριση σας και των λογαριασμών που έχετεμαζί μας,

·τη διαχείριση της ιστοσελίδας και των προσωπικών δεδομένων,

·τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων,

·την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης,

·την προσαρμογή της ιστοσελίδας και του περιεχόμενου της στις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας,

·την κοινοποίηση τυχόν αλλαγών στην ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας που δυνατόν να σας επηρεάσουν,

·τον έλεγχο ασφαλείας, και

·τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Διατηρώντας τα δεδομένα σας ασφαλή

Θα χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα:

·η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ελέγχεται από το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης τα οποία είναι διαφορετικά για τον κάθε χρήστη,

·αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλείς διακομιστές και

Ενώ θα χρησιμοποιούμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποδέχεστε ότι η χρήση του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλές και για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ήτην ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται από εσάς ή σε εσάς μέσω του διαδικτύου.

Παρακολούθηση

Δύναται να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε την επικοινωνία μας μαζί σας (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τον σκοπό της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας και την πρόληψη της απάτης.

Χρήση των cookies

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση του IP σας και/ή του προγράμματος περιήγησης, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς διαχείρισης καιστατιστικής ανάλυσης. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως δεν θα σας προσδιορίζουν προσωπικά.

Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές κινήσεις σας και τη χρήση του διαδικτύου. Αυτό το κάνουμε με την τοποθέτηση ενός«cookie», το οποίο είναι ένα μικρό αρχείο, στον σκληρό δίσκο του υπολογιστήσας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους:

·να σας αναγνωρίζουμε κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας,

·να επιταχυνθεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα (οπότε δεν θα πρέπει συνδέεστε κάθε φορά),

·να αποθηκεύονται οι προσωπικές σας προτιμήσεις,

·να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για εσάς, και

·την καλύτερη στόχευση του μάρκετινγκ και των εκστρατειών διαφήμισης.

Η συντριπτική πλειονότητα των διαδικτυακών προγραμμάτων περιήγησηςαποδέχεται cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας έτσι ώστε να μην γίνεται αποδεχτή η χρήση των cookies. Σε μια τέτοια περίπτωση, ίσως να χάσετε μερική από την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να τα απενεργοποιήσετε παρακαλώ πηγαίνετε στο: http://www.aboutcookies.org/

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα το οποίομπορούμε να επεξεργαστούμε για εσάς χωρίς χρέωση. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα θα πρέπει:

·να υποβάλετε την αίτησή σας γραπτώς,

·να συμπεριλάβετε απόδειξη των προσωπικών στοιχείων του λογαριασμού σας

·να προσδιορίσετε τα προσωπικά δεδομένα που θέλετε να έχετε πρόσβαση,συμπεριλαμβανομένου οποιουσδήποτε πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε όπως διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες στα δεδομένα σας χωρίς χρέωση. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα θα πρέπει:

·να υποβάλετε την αίτησή σας γραπτώς,

·να μας παρέχετε αρκετές πληροφορίες για να σας εντοπίσουμε (π.χ. όνομαχρήστη και λεπτομέρειες εγγραφής), και

·να προσδιορίσετε τις πληροφορίες που είναι λανθασμένες και με τι θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα θα πρέπει:

·να υποβάλετε την αίτησή σας γραπτώς (η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στοσύνδεσμο επικοινωνία με την επιγραφή «Διαγραφή» είναι αποδεκτή), και

·να μας παρέχετε αρκετές πληροφορίες για να σας εντοπίσουμε (π.χ. αριθμό λογαριασμού, όνομα χρήστη και λεπτομέρειες εγγραφής).

Μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας από καιρό σε καιρό. Θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική αυτή περιστασιακά για να βεβαιώνεστε ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που θα αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.