Ψυγεία αυτοεξυπηρέτησης

Τα ψυγεία αυτό-εξυπηρέτησης που προσφέρει η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD είναι ιδανικά για υπεραγορές , κρεοπωλεία, αλλαντοποιεία και αρτοποιεία. Τα ψυγεία αυτο-εξυπηρέτησης είναι πιστοποιημένα για τη φιλικότητα τους προς το περιβάλλον καθώς επίσης και για την κατανάλωση χαμηλής ενέργειας.