Όροι χρήσης

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με τους πιο κάτω όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Η χρήση της ιστοσελίδας της L & K LOUKA REFRIGERATION LTD υπόκειται στους Κυπριακούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Για τα πνευματικά δικαιώματα βρείτε περισσότερα στην σελίδα Πνευματικά δικαιώματα
Όρια Ευθύνης
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας. Δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στις ιστοσελίδες αυτές.

Για τους σκοπούς του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, η εταιρεία L & K LOUKA REFRIGERATION LTD θεωρείται ως ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» (δηλαδή η εταιρεία που είναι υπεύθυνη και ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων).
Για την προστασία προσωπικών δεδομένων βρείτε περισσότερα στη σελίδα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Συνδέσεις- H L & K LOUKA REFRIGERATION LTD έχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.