Ανακαινίσεις

Aναλαμβάνουμε την ανακαίνιση του καταστήματος σας χωρίς να επηρεασθεί η κανονική λειτουργία σας. Προσφέρεται ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του καινούργιου σας εξοπλισμού. Επιπσρόσθετα προσφέρεται η μετακίνηση και αφαίρεση του παλιού εξοπλισμού.