Μηναίος οπτικός έλεγχος

Η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD προσφέρει μηναίο οπτικό έλεγχο του ψυκτικού εξοπλισμού σας για έγκαιρη πρόληψη βλαβών. Με τον προληπτικό μηνιαίο οπτικό έλεγχο γίνεται αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργεία της επιχείρησης σας. Η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD με τον μηνιαίο προληπτικό οπτικό έλεγχο εντοπίζει τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν στα ψυκτικά σας μηχανημάτα και προχωρεί στην άμεση αντικατάσταση τους.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία αυτή καθώς και για επίσκεψη στο δικό σας χώρο για λεπτομερή επεξήγηση των προληπτικών ελέγχων που περιλαμβάνει αυτή η υπηρεσία.