Πιστοποιητικά

Η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD έχει αξιολογηθεί θετικά απο το Υπουργείο Γεωργίας ,Φυσικών Πόρων και περιβάλλοντος όπως ορίζουν οι κανονισμοί 133/2010. ΟΙ δραστηριότητες που μπορεί να ασκεί η εταιρεία είναι :

  • Εγκατάσταση
  • Συντήρηση
  • Εξυπηρέτηση πελατών


σχετικά με σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμό και αντλίες θερμότητας. Επιπρόσθετα με γνώμονα την καλυτέρευση των υπηρεσιών της η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD έχει αποκτήσει και το πιστοποιητικό ISO-9001.