Θέσεις εργασίας

Η εταιρεία L & K LOUKA REFRIGERATION LTD ψάχνει για προσωπικό . Οι κενές θέσεις περιλαμβάνουν θέσεις Τεχνικού Ψυκτικού - Μηχανικού

Απαραίτητα Προσόντα:
  • Πτυχίο ή δίπλωμα ψυκτικού.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (άνδρες).
  • Άδεια οδηγού.
  • Πολύ καλά επικοινωνιακά προσόντα.