Προοιόντα

Η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD προσφέρει προϊόντα βιομηχανικής ψύξης σε παγκύπρια βάση. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με πιστοποιητικό κατανάλωσης χαμηλής ενέργειας και φιλικότητα στο περιβάλλον. Τα προϊόντα διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες : Προοιόντα κατανάλωσης χαμηλής ενέργειας

Η L & K LOUKA REFRIGERATION LTD προσφέρει τα προϊόντα της σε όλα τα νομικά και φυσικα πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για βιομηχανική ψύξη. Το πελατολόγιο περιλαμβάνει :
  • Υπεραγορές
  • Αρτοποιεία
  • Ζαχαροπλαστεία
  • Αποθήκες τροφίμων
  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Παρασκευαστήρια και συσκευαστήρια τροφίμων
  • Εστιατόρια και χώρους μαζικής εστίασης
  • Ξενοδοχειακές μονάδες