Πελατολόγιο

Ο επαγγελματισμός που μας διακρίνει απέναντι στους πελάτες μας αποδεικνύετε από τις εκατοντάδες πελατών που έχουμε στο πελατολόγιο μας. Η φιλική και άμεση εξυπηρέτηση είναι το πρώτιστο μέλημα μας. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες και η εξυπηρέτηση των ειδικευμένων αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά είναι προτεραιότητα μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε ιδανικές και ποιοτικές υπηρεσίες. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει υπεραγορές, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ψαραγορές , κρεοπωλεία, αλλαντοποιεία, ξενοδοχεία, περίπτερα, λαχαναγορές, ανθοπωλεία και βιομηχανικές ψυκτικές αποθήκες