Ετήσια συντήρηση

Η ετήσια συντήρηση του ψυκτικού εξοπλισμού σας περιλαμβάνει:
  • Αλλαγή λαδιών και φίλτρων.
  • Kαθαριότητα ψυκτήρων και συμπυκνωτών.
  • Έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.